Cách ngồi thiền

Ở bài trước, Chap đã giới thiệu về thiền là gì và những lợi ích của thiền, trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách ngồi thiền. Dưới đây là hướng dẫn về cách ngồi thiên căn bản, để bất kỳ ai mới tìm hiểu cũng có thể thực hành được, bạn […]